Rodiče dětí se sluchovým postižením a další příbuzní se během této akce naučí vyprávět dětem pohádku ve znakovém jazyce (Hrnečku, vař!) a krátké říkanky. Získají základní slovní zásobu a upevní si to, co již ze znakového jazyka umějí. Doma potom mohou s dětmi s pohádkou pracovat sami. Určeno pro předem přihlášené účastníky.