Vytisknout/Uložit jako PDF
Pokud chcete uložit program v PDF, vyberte při tisku tiskárnu "Uložit jako PDF". Nezapomeňte také vypnout tisk záhlaví a zápatí. Použít můžete také kombinaci kláves CTRL+P nebo CMD+P (Mac).

Apla Jižní Čechy, z.ú.

Setkání rodin v Hřišti BezBot

10. 11. 15.00–18.00 h | České Budějovice, Lhenická 611

Jedná se o setkání rodin, které mají v péči poradkyně rané péče APLA Jižní Čechy, z. ú. Cíle setkání (co očekávat): - příležitost setkat se s ostatními rodinami, vyměnit si zkušenosti, poradit si navzájem - příležitost pro celou rodinu (rodiče, dítě s autismem, sourozenci dítěte s autismem) trávit volný čas společně v bezpečném prostředí - na akci budou pracovníci APLA Jižní Čechy, kteří rodiče v případě zájmu navzájem seznámí Přihlášení: - přihlášení je nutné provést nejdéle do 5 dnů před termínem setkání na email: maresova@aplajc.cz.

Příloha:

Mediální partner
Český rozhlas
Záštitu převzali
Nadační fond Českého rozhlasu, sbírka Světluška
Nadace Leontinka
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

Více informací o Týdnu rané péče naleznete na www.tydenranepece.cz.