Kousákův workshop, určený jak rodičům, tak profesionálům. Povíme si o kousání – příčinách a možných řešeních, Krmení a jaké používat nástroje, Zavádění nových potravin do jídelníčku formou hry, Pití sání foukání, proč jsou důležité. Kousák je největší dovozce a prodejce logopedických pomůcek v Čechách a na Slovensku. Přihláška k účasti zasláním e-mailu s předmětem Přednáška KOUSÁK na adresu: rp.dorea@slezskadiakonie.cz. V 15.30 navazuje 30minutová přednáška Stravování dětí se specifickými potřebami (paní Blata).