Jako každý rok se sejdou poradkyně raných péčí Jihomoravského kraje, Zlínského kraje a Kraje Vysočina, aby vzájemně sdílely své odbornosti a získaly nové poznatky o metodách rané péče pro rodiny dětí se zdravotním postižením. Tentokrát se budeme věnovat představení zrakové stimulace, metodě VTI (videotrénink interakcí), nebo např. představení Snoezelenu.