Exkurze studentů Pedagogické fakulty Univerzity Palackého představí budoucím logopedům pracoviště rané péče zaměřené na rozvoj komunikačních dovedností dětí se sluchovým postižením. Návštěvy se zúčastní asi dvacítka studentů magisterského jednooborového studia logopedie.