Poradkyně rané péče navštíví různá zdravotnická zařízení a budou informovat zdravotnický personál o rané péči a možnostech spolupráce. Cílem depistáží je zdůraznění práva rodičů na včasnou informaci o rané péči, tzn. co nejvíce rodičů bude v případě potřeby informováno o službě.