Poradkyně rané péče navštíví různá zdrav. i nezdrav. zařízení, kde budou informovat personál o rané péči a možnostech spolupráce. Cílem depistáží je šířit informaci o možnostech podpory, o důležitosti včasnosti rané péče a zdůraznění práva rodičů na tuto včasnou informaci.