Dveře Poradenského střediska pro rodinu a dítě "RaD" v Havířově budou otevřeny dne 17. 5. pro školky (doporučeno objednat se předem) i veřejnost. Pro děti máme připraveny aktivity na téma: Hravé cestování - stavíme mosty. Budou zde přítomni poradci rané péče a poradenští pracovníci, kteří budou zájemce informovat o službě rané péče.